-->

 

 

Opinion 01/2023 (pursuant to Article 287(4), TFEU) concerning the European Public Prosecutor’s Office proposal for an amendment to the Conditions of Employment of the European Delegated Prosecutors with a view to adjusting their base remuneration1577706.02.2023 12:04:0506.02.2023 12:04:05Introduction 01-03 General comments 04 Specific comments 05-08 Budgetary requirements 05-07 Tax rebate 08 Concluding remarks 09 THE COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN UNION STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP-23-01https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C317B0C5-FC37-4DD4-95E8-D355F9FBE96C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Sprawozdanie specjalne 02/2023: Dostosowanie zasad polityki spójności w odpowiedzi na pandemię COVID-191662424.01.2023 10:45:3324.01.2023 10:45:33Fundusze wykorzystywane są w sposób bardziej elastyczny, ale niezbędna jest refleksja dotycząca polityki spójności jako narzędzia reagowania kryzysowego W grudniu 2020 r. w ramach STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_0256560https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C5A07464-CC7F-4B97-A44E-1F55797D033C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Special report 02/2023: Adapting cohesion policy rules to respond to COVID-1910862026.01.2023 15:22:0726.01.2023 15:22:07Funds used more flexibly, but reflection needed on cohesion policy as a crisis response tool Executive summary I-X Introduction 01-08 The EU response to the effects of the COVID-19 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_023783780https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5DB9B8AD-EF6F-4358-8AE8-022EE24DA04D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Special Report 03/2023: Internal electricity market integration12669724.01.2023 12:32:1024.01.2023 12:32:10Complex legal architecture, delays, weaknesses in governance and incomplete market surveillance hamper full achievement of the ambitious objective One of the key objectives was to STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_03101010100https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5C6143C6-42BC-4ABF-972C-F745505C4D1A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Sprawozdanie specjalne 03/2023: Integracja wewnętrznego rynku energii elektrycznej12669825.01.2023 10:00:3425.01.2023 10:00:34Pełną realizację ambitnego celu utrudniają złożona struktura prawna, opóźnienia, uchybienia w zarządzaniu i niepełny nadzór nad rynkiem Monitorowanie OSP przez ACER nie przyniosło STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_0390900https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{3B721517-E4D2-47A6-89DB-74E76D8E5621}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Special report 01/2023: Tools facilitating travel within the EU during the COVID-19 pandemic11285602.12.2022 15:37:1102.12.2022 15:37:11Special report Tools facilitating travel within the EU during the COVID-19 pandemic Relevant initiatives with impact ranging from success to limited use EN 2023 01 2 Contents STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_017011070https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1192A491-DD37-41FB-8763-9F13C0699006}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Sprawozdanie specjalne 01/2023: Narzędzia ułatwiające podróżowanie po UE podczas pandemii COVID-1911287820.12.2022 14:14:4520.12.2022 14:14:45Adekwatne inicjatywy o zróżnicowanym wpływie – od sukcesu po ograniczone stosowanie Streszczenie I-VIII Wprowadzenie 01-12 Zakres kontroli i podejście kontrolne 13-18 Uwagi 19-74 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_01150220https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{205E6BFC-9FE7-4EFE-89F8-E29B01F09DA1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Opinion 08/2022 (pursuant to Article 322(1), TFEU) concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Social Climate Fund as revised by the Council9720015.12.2022 16:26:0115.12.2022 16:26:01Introduction 01-04 General observations 05-09 Specific comments 10-32 Social Climate Plans 10-14 Eligible funding 15-19 Financing the Fund 20-24 Control and performance framework STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_081711390https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8F2802A7-112A-4D7A-8EBB-81EA8555A7B1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Opinia 08/2022 (przedstawiona na podstawie art. 322 ust. 1 TFUE) w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Społeczny Fundusz Klimatyczny w wersji zmienionej przez Radę11378906.01.2023 09:07:3806.01.2023 09:07:38Wprowadzenie 01-04 Uwagi ogólne 05-09 Uwagi szczegółowe 10-32 Plany społeczno-klimatyczne 10-14 Działania kwalifikujące się do finansowania 15-19 Finansowanie funduszu 20-24 Ramy STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0859210https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A4FB0F2F-7E21-4B33-B91F-A407C655D395}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Special report 28/2022: Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE)4466305.12.2022 07:10:0105.12.2022 07:10:01Special report Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE) SURE financing contributed to preserving jobs during the COVID-19 crisis, but its full impact is not STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_289411700https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A068B176-002A-4EBC-95C0-67A2C1955400}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353