-->

 

 

Special report 20/2022: EU action to combat illegal fishing – Control systems in place but weakened by uneven checks and sanctions by Member States9285308.09.2022 15:49:4508.09.2022 15:49:45 Executive summary I-V Introduction 01-23 Illegal, unreported and unregulated fishing 04-06 Global response to illegal, unreported and unregulated fishing 07-10 EU framework for STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_20118911890https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D37F5263-A0C5-45D1-9015-76D2B5ECF7AB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Sprawozdanie specjalne 20/2022: Działania UE na rzecz zwalczania nielegalnych połowów – Niejednolite stosowanie kontroli i sankcji przez państwa członkowskie osłabia istniejące systemy kontroli9336814.09.2022 10:52:4714.09.2022 10:52:47 Streszczenie I-V Wstęp 01-23 Nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy 04-06 Globalna reakcja na nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy 07-10 Unijne ramy STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_201001000https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A54BCE21-E765-43FE-8066-ABBF516F3411}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Special report 19/2022: EU COVID-19 vaccine procurement – Sufficient doses secured after initial challenges, but performance of the process not sufficiently assessed4443205.09.2022 13:50:3905.09.2022 13:50:39 Executive summary I-VIII Introduction 01-11 The development of COVID-19 vaccines 02-03 Contracts to procure COVID-19 vaccines 04-05 The Commission signed contracts worth €71 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1915205830https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1DD455F3-D62C-4BE2-9A56-A6A7D27C0B52}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Sprawozdanie specjalne 19/2022: Unijne zamówienia szczepionek przeciwko COVID-19 - Mimo początkowych trudności zapewniono wystarczające ilości dawek, lecz proces zamówień nie został odpowiednio przeanalizowany4468508.09.2022 14:23:3508.09.2022 14:23:35 Streszczenie I-VIII Wstęp 01-11 Prace nad szczepionkami przeciwko COVID-19 02-03 Umowy na zakup szczepionek przeciwko COVID-19 04-05 Komisja podpisała umowy o wartości 71 mld euro STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_19123700https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{0332B340-FE99-410B-A84B-6AF33664B932}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Special report 21/2022: The Commission’s assessment of national recovery and resilience plans – Overall appropriate but implementation risks remain4401928.09.2022 10:16:4328.09.2022 10:16:43 Executive summary I-X Introduction 01-16 The Recovery and Resilience Facility 01-03 Recovery and resilience plans 04-08 Roles and responsibilities in the process of preparation STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2110622550https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B079233C-BCE2-4174-BE1F-E40CD28BA8C3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Sprawozdanie specjalne 21/2022: Ocena krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności dokonana przez Komisję – ogólnie właściwa, lecz wdrażanie planów jest obarczone ryzykiem4412628.09.2022 10:29:1328.09.2022 10:29:13 Streszczenie I-X Wstęp 01-16 Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 01-03 Plany odbudowy i zwiększania odporności 04-08 Role i obowiązki w procesie przygotowania i STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21153740https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{31709F61-7CC7-48AE-BA99-F112AD067415}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Special Report 18/2022: EU institutions and COVID-19 – Responded rapidly, challenges still ahead to make the best of the crisis-led innovation and flexibility1683629.08.2022 14:24:4229.08.2022 14:24:42 Executive summary I-VIII Introduction 01-07 Audit scope and approach 08-13 Observations 14-93 The institutions’ business continuity plans mostly followed recognised standards and STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1813624200https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B1D3B387-490C-49F1-80F1-3293FD293B5F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Sprawozdanie specjalne 18/2022: Instytucje UE a pandemia COVID-19 – Reakcja była szybka, ale wciąż istnieją wyzwania, jak w optymalny sposób wykorzystać innowacje i elastyczność będące wynikiem kryzysu2378429.08.2022 12:34:4729.08.2022 12:34:47 Streszczenie I-VIII Wstęp 01-07 Zakres kontroli i podejście kontrolne 08-13 Ustalenia 14-93 Przyjęte przez instytucje plany ciągłości działania były w większości zgodne z uznanymi STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_18123440https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{9A2F0720-D472-4609-AC9D-660CB3180ED8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Opinion 05/2022 - EPPO Child allowance1350111.08.2022 08:47:3411.08.2022 08:47:34Opinion 05/2022 (pursuant to Article 287(4), TFEU) EN concerning the European Public Prosecutor’s Office proposal for an amendment to the Conditions of Employment of the European STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_05582500https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{421A4884-FC6F-461D-9408-B47E11712602}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Opinia 05/2022 - EPPO Child allowance1418117.08.2022 13:37:5417.08.2022 13:37:54w sprawie wniosku Prokuratury Europejskiej dotyczącego zmiany warunków zatrudnienia delegowanych prokuratorów europejskich w celu wprowadzenia do ich wynagrodzenia dodatku na STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0598260https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{21984A4D-E97C-43AD-A27A-5686CC116E34}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353