-->

 

 

Sprawozdanie specjalne 12/2021: „Zanieczyszczający płaci” – niespójne stosowanie zasady w polityce i działaniach UE w dziedzinie środowiska10697101.07.2021 11:41:1301.07.2021 11:41:13 Streszczenie I-V Wstęp 01-14 Geneza zasady „zanieczyszczający płaci” 03-05 Zasada „zanieczyszczający płaci” w UE 06-14 Ramy polityki 06-09 Finansowanie unijne 10-14 Zakres STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_12159710https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{7764DCB7-26E4-4249-A89C-1554FDDAC794}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Special Report 12/2021: The Polluter Pays Principle: Inconsistent application across EU environmental policies and actions10698301.07.2021 11:36:4001.07.2021 11:36:40 Executive summary I-V Introduction 01-14 The origins of the Polluter Pays Principle 03-05 The PPP in the EU 06-14 Policy framework 06-09 EU funding 10-14 Audit scope and approach STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1220916690https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{55452A61-0111-4B32-9502-098695BFAC82}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Sprawozdanie specjalne 14/2021: Współpraca międzyregionalna – potencjał regionów transgranicznych w Unii Europejskiej nie jest jeszcze w pełni wykorzystywany10780230.06.2021 07:36:4030.06.2021 07:36:40 Streszczenie I-IX Wstęp 01-24 Wyzwania dla regionów transgranicznych UE 01-04 Interreg A – największy komponent Interreg 05-10 Zarządzanie inicjatywą Interreg i obszary STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14122470https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8D62707A-5369-45FA-8F62-ACAEFA3B51E7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Special Report 14/2021: Interreg cooperation: The potential of the European Union’s cross-border regions has not yet been fully unlocked10780730.06.2021 07:08:5330.06.2021 07:08:53 Executive summary I-IX Introduction 01-24 Challenges for EU cross-border regions 01-04 Interreg A: the biggest strand of Interreg 05-10 Governance of Interreg and areas of funding STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_149803190https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5BFFBC33-802D-49AA-8439-7D96392E33C4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Special Report 15/2021: Air passenger rights during the COVID-19 pandemic: Key rights not protected despite Commission efforts10744029.06.2021 11:40:5929.06.2021 11:40:59 Executive summary I-V Introduction 01-13 Passenger rights in the EU 01-04 Restrictions on travel during the COVID-19 pandemic 05-07 Effects of COVID-19 related travel restrictions STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1513834770https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AEA11338-8934-4892-9D45-40AB5A6E3F6C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Sprawozdanie specjalne 15/2021: Prawa pasażerów lotniczych w czasie pandemii COVID-19 – pomimo wysiłków podejmowanych przez Komisję nie zapewniono ochrony najważniejszych praw10745729.06.2021 11:49:3129.06.2021 11:49:31 Streszczenie I-V Wstęp 01-13 Prawa pasażerów lotniczych w UE 01-04 Ograniczenia w podróżowaniu w trakcie pandemii COVID-19 05-07 Skutki ograniczeń w podróżowaniu związanych z STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_15214800https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F92B0A54-61E3-438F-836E-329F16385579}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Sprawozdanie specjalne 13/2021: Działania UE na rzecz zwalczania prania pieniędzy w sektorze bankowym pozostają rozproszone i nie są wdrażane w wystarczającym stopniu10724824.06.2021 14:01:0824.06.2021 14:01:08 Streszczenie I-XI Wstęp 01-15 Czym jest pranie pieniędzy Komisja podjęła przydatne działania w celu wsparcia transpozycji 53-54 Skorzystanie przez Komisję z usług wykonawcy STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_13155300https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{90C8A1C5-655E-4AEF-B608-E886FA46D483}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Special Report 13/2021: EU efforts to fight money laundering in the banking sector are fragmented and implementation is insufficient10725425.06.2021 07:44:0325.06.2021 07:44:03 Executive summary I-XI Introduction 01-15 What is money laundering The Commission and EBA did not use their 'breach of Union law' powers effectively 67-86 The Commission’s STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1331716500https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6E7BB34F-962C-4E14-92F0-815AED2D8E5E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Special Report 11/2021: Exceptional support for EU milk producers in 2014–2016 - Potential to improve future efficiency10658617.06.2021 09:31:1317.06.2021 09:31:13Executive summary I-IX Introduction 01-24 Audit scope and approach 25-31 Observations 32-79 The Commission reacted quickly to the Russian ban, but took longer to address STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_117101770https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8F6AD1C8-6CEB-4384-9969-F7E20D5BFED5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Sprawozdanie specjalne 11/2021: Nadzwyczajne wsparcie dla producentów mleka w UE w latach 2014–2016 – istnieje potencjał, by w przyszłości zwiększyć jego efektywność10701818.06.2021 15:02:3918.06.2021 15:02:39Streszczenie I-IX Wstęp 01-24 Zakres kontroli i podejście kontrolne 25-31 Uwagi 32-79 Komisja szybko zareagowała na rosyjskie embargo, ale dużo więcej czasu zajęło jej rozwiązanie STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_11106100https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C2542815-0857-4B80-B412-C4C15DE2D396}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353