-->

 

 

Financial year 2021 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)1327110.05.2022 14:45:1010.05.2022 14:45:10EN Financial year 2021 Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation) EUROPEAN COURT OF AUDITORS02 EUROPEAN COURT OF STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR21-SG1981980https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{EA01570F-A547-402F-B73B-AABBD74CF851}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Rok budżetowy 2021 - Sprawozdanie delegowanego urzędnika zatwierdzającego (zgodnie z art. 74 ust. 9 rozporządzenia finansowego)1332211.05.2022 07:45:2311.05.2022 07:45:23PL Rok budżetowy 2021 Sprawozdanie delegowanego urzędnika zatwierdzającego (zgodnie z art. 74 ust. 9 rozporządzenia finansowego)02 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 12 rue Alcide STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR21-SG34340https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{25E0B59B-3287-4F11-8789-17E65AA99C85}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Działalność Trybunału w 2021 r. - Roczne sprawozdanie z działalności Europejskiego Trybunału Obrachunkowego10269727.04.2022 13:17:0827.04.2022 13:17:08Działalność Trybunału w 2021 r. Roczne sprawozdanie z działalności Europejskiego Trybunału Obrachunkowego PL02 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 12 rue Alcide De Gasperi 1615 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR211251250https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C3858BFD-F893-4C07-A366-001CFEC32421}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Our activities in 2021 - Annual Activity Report of the European Court of Auditors10282727.04.2022 09:30:1127.04.2022 09:30:11Our activities in 2021 Annual Activity Report of the European Court of Auditors EN02 EUROPEAN COURT OF AUDITORS 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR216596590https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{170A8295-A8CD-4DEB-B1FF-BED78656307A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Special report 06/2022: EU intellectual property rights - Protection not fully waterproof3123811.04.2022 08:37:3411.04.2022 08:37:34 Executive summary I-X Introduction 01-12 What are intellectual property rights? 01-03 EU IPR regulatory framework 04 EU IPR registration procedure 05-06 EU IPR enforcement 07-08 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_0612825210https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F0BF22D7-9088-49F4-AA0B-47C989102338}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Sprawozdanie specjalne 06/2022: Unijne prawa własności intelektualnej-Nie zapewniono całkowicie niezawodnej ochrony3127012.04.2022 11:20:5812.04.2022 11:20:58 Streszczenie I-X Wstęp 01-12 Czym są prawa własności intelektualnej? 01-03 Unijne ramy regulacyjne w obszarze praw własności intelektualnej 04 Procedura rejestracji praw własności STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_061921020https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{DBCA7E55-209E-4EEF-9036-F965AF265590}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Opinion 01/2022 (pursuant to Article 287(4), TFEU) concerning the Commission’s proposal for a Regulation on the statute and funding of European political parties and European political foundations1208526.04.2022 13:56:2426.04.2022 13:56:24Introduction 01-04 General remarks 05-09 Specific comments 10-49 Financial impact of this proposal on the EU budget 10-11 Loans 12 Co-financing 13-15 Additional own resources STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0119272620https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{3303341A-56F1-4364-9120-2933D4696DF7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Opinia 01/2022 (przedstawiona na mocy art. 287 ust. 4 TFUE) w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych3581602.05.2022 09:20:4402.05.2022 09:20:44Wstęp 01-04 Uwagi ogólne 05-09 Uwagi szczegółowe 10-49 Finansowy wpływ wniosku na budżet UE 10-11 Pożyczki 12 Współfinansowanie 13-15 Dodatkowe zasoby własne 16-19 Wkłady 20-27 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0189890https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D07129CA-EB74-4C77-9E27-79F29349D0E7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Special report 05/2022: Cybersecurity of EU institutions, bodies and agencies : Level of preparedness overall not commensurate with the threats3371521.03.2022 11:29:1321.03.2022 11:29:13 Executive summary I-VII Introduction 01-12 What is cybersecurity? 01-03 Cybersecurity in EU institutions, bodies and agencies 04-12 Audit scope and approach 13-19 Observations STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_0530374470https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8429EC29-101E-4026-BC8F-2A610B81ED34}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Sprawozdanie specjalne 05/2022: Cyberbezpieczeństwo instytucji, organów i agencji UE: Poziom przygotowania ogólnie nieadekwatny do zagrożeń3376624.03.2022 15:59:3124.03.2022 15:59:31 Streszczenie I-VII Wstęp 01-12 Czym jest cyberbezpieczeństwo? 01-03 Cyberbezpieczeństwo w instytucjach, organach i agencjach UE 04-12 Zakres kontroli i podejście kontrolne 13-19 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05314840https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D240BBD9-026A-43BF-8A37-54B4E598BCE2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353