-->

 

 

Opinion No 10/2020 on a proposal for amending the Financial Regulation applicable to the budget of the European Schools11111621.10.2020 13:11:4721.10.2020 13:11:47Introduction 01-04 General observations 05-08 Specific observations 09-28 Extra-budgetary activities 10-17 Procurement 18-22 Submission of the individual accounts 23 Deadlines for STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_10https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{DA67092C-E367-4E0A-9D84-69007272BB94}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Annual report on EU agencies for the financial year 201910956819.10.2020 06:48:5819.10.2020 06:48:58 Annual report on EU agencies for the financial year 2019 Executive summary I-IV What we audited 01-18 Decentralised agencies address specific policy needs 05 Commission executive STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6239D924-DB07-42A3-B31C-A7D2150088DD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Sprawozdanie roczne dotyczące agencji UE za rok budżetowy 201910959019.10.2020 08:58:5019.10.2020 08:58:50 Streszczenie I-IV Zakres kontroli przeprowadzonej przez Trybunał 01-18 Agencje zdecentralizowane przyczyniają się do zaspokojenia szczególnych potrzeb w różnych obszarach polityki STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{56E23D8A-392A-4932-8C7E-659CC3758F25}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Report on the annual accounts of the European Union Aviation Safety Agency (EASA) for the financial year 201910960006.10.2020 08:28:0206.10.2020 08:28:02Introduction 01 The European Union Aviation Safety Agency ( “the Agency”, or “EASA”), which is located in Cologne, is governed by Regulation (EU) 2018/1139 1 of the European STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{32EAE749-1615-4081-9768-F6B2122B3609}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) za rok budżetowy 201910963607.10.2020 17:07:0707.10.2020 17:07:07Wstęp 01 Funkcjonowanie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (zwanej dalej „Agencją” lub „EASA”) z siedzibą w Kolonii reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{95D66C45-0C8C-44FF-A4A6-C5741DE72795}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Report on the annual accounts of the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) for the financial year 201910965906.10.2020 10:07:5806.10.2020 10:07:58Introduction 01 The European Insurance and Occupational Pensions Authority (“the Authority”, or “EIOPA”), which is located in Frankfurt, was established by Regulation (EU) No 1094 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIOPA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{617F5B32-1601-4964-A250-E9790B390515}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Report on the annual accounts of the European Medicines Agency (EMA) for the financial year 201910969206.10.2020 10:14:5806.10.2020 10:14:58Introduction 01 The European Medicines Agency (“the Agency”, or “EMA”), which has relocated to Amsterdam, was established by Council Regulation (EEC) No 2309/93, which was STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EMA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F3DFAB55-AA6C-464F-AB6F-19249A714215}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Leków (EMA) za rok budżetowy 201910971615.10.2020 13:00:0015.10.2020 13:00:00Wstęp 01 Europejska Agencja Leków (zwana dalej „Agencją” lub „EMA”), której siedzibę przeniesiono do Amsterdamu, została ustanowiona rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2309/93 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EMA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{3D57AF44-1891-429A-BF79-E0946357C1B7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) za rok budżetowy 201910974914.10.2020 14:34:2414.10.2020 14:34:24Wstęp 01 Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (zwana dalej „Agencją” lub „Eurojustem”) z siedzibą w Hadze została ustanowiona STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROJUST_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B3EC089B-C697-491D-BB5C-3C68944D948B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Report on the annual accounts of the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) for the financial year 201910975506.10.2020 12:11:5706.10.2020 12:11:57Introduction 01 The European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (hereinafter “Eurojust”), which is located in The Hague, was set up by Council Decision 2002/187/JHA 1 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROJUST_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{DE0A402E-26D3-47A8-990A-B773C6F9FA14}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353