-->

 

 

Special Report 05/2021: Infrastructure for charging electric vehicles: more charging stations but uneven deployment makes travel across the EU complicated9411812.04.2021 11:26:0512.04.2021 11:26:05 Executive summary I-IX Introduction 01-13 Electricity at the forefront of alternative fuels in road transport 01-07 The EU’s response to the ‘chicken-and-egg’ problem 08-13 Audit STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_05115211520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{0F14D952-C500-437F-BE09-D850CA3A9F78}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Sprawozdanie specjalne 05/2021: Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych – mimo rosnącej liczby stacji ładowania podróżowanie po UE jest skomplikowane ze względu na ich nierównomierne rozmieszczenie9413612.04.2021 11:40:2312.04.2021 11:40:23 Streszczenie I-IX Wstęp 01-13 Wiodąca rola energii elektrycznej w zakresie paliw alternatywnych w transporcie drogowym 01-07 Działania podjęte przez UE w odpowiedzi na problem STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_051001000https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{838BF221-2C2A-4B0C-AF9C-83982C2A0F57}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Special Report 04/2021: Customs controls: insufficient harmonisation hampers EU financial interests9403124.03.2021 13:58:3724.03.2021 13:58:37Customs controls: insufficient harmonisation hampers EU financial interests In order to preserve this information from disclosure and considering the classification of documents STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0414388110https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5E03C06E-DAEF-4B5F-8A42-38A2860680D3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Sprawozdanie specjalne 04/2021: Kontrole celne – niedostateczna harmonizacja szkodzi interesom finansowym UE9404824.03.2021 14:05:3624.03.2021 14:05:36Aby zapobiec ujawnieniu pewnych informacji i ze względu na utajnienie dokumentów, z których one pochodzą, niektóre szczegółowe dane i odniesienia nie zostały podane w sprawozdaniu STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_041941520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{328D8EF2-68F6-48AD-948C-36E5C207B135}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Opinion No 1/2021 (pursuant to Article 322, TFEU) concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Brexit Adjustment Reserve9368322.03.2021 10:11:0222.03.2021 10:11:02EN 23.3.2021 Official Journal of the European Union C 101/1 THE COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN UNION Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_0118582940https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{2D6D2A74-CCBB-48B0-AE5C-57B6E77BCE25}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Opinia nr 1/2021 (przedstawiona na mocy art. 322 TFUE) w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego pobrexitową rezerwę dostosowawczą9383722.03.2021 10:10:4522.03.2021 10:10:45PL 23.3.2021 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 101/1 uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art Powstałe w ten sposób bariery w handlu STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_013041470https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D00A6F8C-1136-4848-9191-F8E7F2B50BB2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Special Report 03/2021: Exchanging tax information in the EU: solid foundation, cracks in the implementation11721822.01.2021 06:23:3722.01.2021 06:23:37 Executive summary I-X Introduction 01-13 EU action 05-09 Directive on Administrative Cooperation 10-13 Audit scope and approach 14-21 Commission 17-18 Member States 19-21 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0323912930https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{73F14EB5-DBE1-4FCB-A8EB-D38FD180BDDD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Sprawozdanie specjalne 03/2021: Wymiana informacji podatkowych w UE – solidne podstawy, niedociągnięcia we wdrażaniu11723522.01.2021 10:57:4222.01.2021 10:57:42 Streszczenie I-X Wprowadzenie 01-13 Działania UE 05-09 Dyrektywa w sprawie współpracy administracyjnej 10-13 Zakres kontroli i podejście kontrolne 14-21 Komisja 17-18 Państwa STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_03377410https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{05DB414D-30CE-41E9-9A90-C84A487B5985}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Sprawozdanie specjalne 02/2021: Unijna pomoc humanitarna na rzecz edukacji – zapewniono wsparcie dla dzieci w potrzebie, ale pomoc powinna mieć charakter długoterminowy i trafiać do większej liczby dziewcząt9761818.01.2021 15:06:0918.01.2021 15:06:09 Streszczenie I-X Wstęp 01-12 Edukacja ma priorytetowe znaczenie dla milionów dzieci pozbawionych możliwości uczęszczania do szkoły na terenach dotkniętych kryzysem 01-04 Komisja STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_02205260https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{BBA8DF97-F137-4390-8F60-E38CC0418B72}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Special Report 02/2021: EU humanitarian aid for education: helps children in need, but should be longer-term and reach more girls9764915.01.2021 14:10:0915.01.2021 14:10:09 I-X 01-12 01-04 05-12 13-17 18-66 18-40 21-23 24-25 26-27 28-34 35-40 41-66 44-51 52-58 59-66 67-71 Executive summary Introduction Education is a priority for millions of STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0215772160https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A0787789-5490-4B84-AAD3-AFEA0B4DF2CF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353