-->

 

 

2020 EU audit in brief11779513.10.2021 15:25:0013.10.2021 15:25:00EN 2020 EU audit in brief Introducing the 2020 annual reports of the European Court of Auditors ENEUROPEAN COURT OF AUDITORS 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/auditinbrief-2020https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{DEBFBBC7-3448-4AFD-A4E3-63B7EC0E43FF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
2020 Kontrola UE w skrócie11780720.10.2021 13:03:1620.10.2021 13:03:16EN 2020 Kontrola UE w skrócie Wprowadzenie do sprawozdań rocznych Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za 2020 r. PLEUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 12 rue Alcide De Gasperi STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/auditinbrief-2020https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1BCF34FC-CB13-4881-8BF0-90AED5EFAB1C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Special report 24/2021: Performance-based financing in Cohesion policy: worthy ambitions, but obstacles remained in the 2014-2020 period11694322.10.2021 09:32:5322.10.2021 09:32:53 Executive summary I-XI Introduction 01-09 Focusing the EU budget on results was a priority for the 20142020 period 01-04 Performance budgeting: what does it entail STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24135213520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{CEDF3902-30BB-4FDE-84EF-0F4EE2240E47}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Opinion 2/2021 (pursuant to Article 322(2) TFEU)10846108.10.2021 12:36:2208.10.2021 12:36:22Opinion 2/2021 (pursuant to Article 322(2) TFEU) EN concerning the Commission’s proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU, Euratom) No 609/2014 in order to enhance STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_0214134320https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{CDB27213-2FAF-4CD2-BCDF-980FEC3924A0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Opinia 2/2021 (przedstawiona na mocy art. 322 ust. 2 TFUE)11527608.10.2021 14:08:2408.10.2021 14:08:24Opinia 2/2021 (przedstawiona na mocy art. 322 ust. 2 TFUE) PL w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 609/2014 w STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_024983460https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{97C1517F-3EF4-4D55-B2FF-1C4C99ABDEB3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Special Report 21/2021: EU funding for biodiversity and climate change in EU forests: positive but limited results10823122.09.2021 16:09:0122.09.2021 16:09:01 Executive summary I-V Introduction 01-18 Why EU forests are important 01-03 Main trends in forests 04-06 Global and EU action for forests 07-13 Rural development policy is the STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_2116455140https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{E8C4AA38-9B8A-4BBB-878D-F52878B6AFA2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Sprawozdanie specjalne 21/2021: Finansowanie unijne na rzecz różnorodności biologicznej i zapobiegania zmianie klimatu w lasach w UE – pozytywne, lecz ograniczone rezultaty10824301.10.2021 13:15:3201.10.2021 13:15:32 Streszczenie I-V Wprowadzenie 01-18 Dlaczego lasy w UE są istotne 01-03 Główne trendy dotyczące lasów 04-06 Działania na rzecz lasów w UE i na świecie 07-13 Polityka rozwoju STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_216543500https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C205282E-23BE-493D-B781-9433D90F6F74}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Special Report 19/2021: Europol support to fight migrant smuggling: a valued partner, but insufficient use of data sources and result measurement10711006.10.2021 09:18:2106.10.2021 09:18:21 Executive summary I-X Introduction 01-15 Audit scope and approach 16-21 Observations 22-71 Europol serves as an information exchange hub but is impeded by incomplete data and STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1912514720https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{EF93E8EB-6F42-44B5-8442-0BF9D18E7904}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Sprawozdanie specjalne 19/2021: Europol – cenne wsparcie w zwalczaniu przemytu migrantów mimo niewystarczającego wykorzystywania źródeł danych i pomiaru rezultatów10712228.09.2021 14:47:3728.09.2021 14:47:37 Streszczenie I-X Wprowadzenie 01-15 Zakres kontroli i podejście kontrolne 16-21 Uwagi 22-71 Europol służy jako centrum wymiany informacji, ale jego działalność utrudniają STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_196533460https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A9AFE8F5-DCA8-4ADA-9CAD-9A9640DEDDE1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Special Report 20/2021: Sustainable water use in agriculture: CAP funds more likely to promote greater rather than more efficient water use10648523.09.2021 14:21:5523.09.2021 14:21:55 Executive summary I-VII Introduction 01-18 Water availability in the EU: current status and future scenarios 01-03 Agriculture needs water 04-06 The EU’s role in water quantity STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_2018533580https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5D274382-9D41-4846-9726-08DCB41640E7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353