-->

 

 

Special Report 01/2021: Resolution planning in the Single Resolution Mechanism11614908.01.2021 11:06:2108.01.2021 11:06:21 Executive summary I-XI Introduction 01-16 Single Resolution Mechanism - background 01-04 Cooperation under the Single Resolution Mechanism 05-16 The role of the SRB and the NRAs STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_01https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AC896A3D-5C4B-4C0D-92AC-8BB2EC810591}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Sprawozdanie specjalne 01/2021: Planowanie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w ramach jednolitego mechanizmu11616811.01.2021 16:51:5011.01.2021 16:51:50 Streszczenie I-XI Wstęp 01-16 Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji – informacje ogólne 01-04 Współpraca w ramach jednolitego mechanizmu 05-16 Rola STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_01https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{95276DD0-A8EC-4263-9734-4B324FE4A6D4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the financial year 201911311525.11.2020 09:58:5925.11.2020 09:58:59Together with the replies of the Single Resolution Board, the Commission and the Council The Single Resolution Mechanism is the EU system for managing the resolution of failing STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019_contingent_liabilities5631620https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{BD1A6BDF-0772-45B9-9100-356FB463E25D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Sprawozdanie dotyczące wszelkich zobowiązań warunkowych wynikających z wykonywania przez Jednolitą Radę, Radę i Komisję zadań na mocy wspomnianego wyżej rozporządzenia za rok budżetowy 201911312126.11.2020 10:41:1226.11.2020 10:41:12wraz z odpowiedziami Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, Komisji i Rady Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jest unijnym STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019_contingent_liabilities124540https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A2805B9A-EAF1-4C83-8DBF-946A563737BE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Special Report 26/2020: Marine environment: EU protection is wide but not deep1652325.11.2020 10:12:3225.11.2020 10:12:32 Executive summary I-VII Introduction 01-24 The EU’s seas and oceans 01-08 EU action 09-24 Common fisheries policy 10-15 Environmental policies 16-21 Commission and Member State STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_2620483790https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4982DCBE-C173-4C30-B452-489E94534261}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Sprawozdanie specjalne 26/2020: Środowisko morskie – ochrona przewidziana przez UE jest szeroko zakrojona, lecz powierzchowna1654023.11.2020 19:18:3923.11.2020 19:18:39 Streszczenie I-VII Wstęp 01-24 Morza i oceany Unii Europejskiej 01-08 Działania UE 09-24 Wspólna polityka rybołówstwa 10-15 Strategie polityczne dotyczące ochrony środowiska 16-21 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_26163460https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{2148D239-8B18-48A0-9B6E-794F35DB9E7B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Report on the annual accounts of the European Schools for the financial year 201910914718.11.2020 12:59:0518.11.2020 12:59:05Executive summary I-V Introduction 01-08 Background 01-05 Accounting and control environment 06-08 Audit scope and approach 09-13 Scope and approach of our engagement 09-13 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROPEAN_SCHOOLS_20198363520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{98AB8EC7-6FA4-4204-8449-5FBE9CB7B19E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Special Report No 24/2020: The Commission’s EU merger control and antitrust proceedings: a need to scale up market oversight1634816.11.2020 12:02:4416.11.2020 12:02:44 Executive summary I-XI Introduction 01-18 Competition rules in the EU 01-02 The Commission’s role as enforcer of competition rules 03-09 Role of Member State authorities in STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_245402520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C80BAA64-814B-440D-9D96-44D21F9D2C97}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Sprawozdanie specjalne 24/2020: Kontrole połączeń przedsiębiorstw i postępowania antymonopolowe w UE prowadzone przez Komisję – konieczne jest wzmocnienie nadzoru rynku1635418.11.2020 08:16:3218.11.2020 08:16:32 Streszczenie I-XI Wstęp 01-18 Reguły konkurencji w UE 01-02 Rola Komisji w egzekwowaniu reguł konkurencji 03-09 Rola organów państw członkowskich w postępowaniach antymonopolowych STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_2462150https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{ED722B66-22DC-4A0A-A67C-E117D625B843}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353
Annual report on the EU Joint Undertakings for the financial year 20193564713.11.2020 13:50:1113.11.2020 13:50:11Contents Acronyms 3 Chapter 1 The EU Joint Undertakings and the ECA’s audit 6 Introduction 7 The EU Joint Undertakings 8 Joint Undertakings operating under the Research Framework STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_20196901110https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{84475F84-19E2-49E3-AEA9-E70C0A8F05D2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js5353