-->

Ochrona środowiska naturalnego, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności

 

Coraz wyraźniej widać, że aby zmniejszyć długoterminowe obciążenie, któremu poddane są ekosystemy na świecie i które negatywnie wpływa na codzienne funkcjonowanie obywateli UE, konieczna może być zmiana obecnej strategii wykorzystywania zasobów naturalnych i ochrony środowiska naturalnego. Tę nową rzeczywistość ukazują prace prowadzone przez kontrolerów w takich dziedzinach jak zmiana klimatu i zanieczyszczenie środowiska. UE musi ponadto przezwyciężyć nowe trudności związane ze zdrowiem publicznym i łańcuchem żywnościowym.

Kontrolerzy UE prowadzą też prace z myślą o przygotowaniu UE na najważniejsze wyzwania, które staną przed nią w przyszłości. Ochrona środowiska naturalnego, przeciwdziałanie zmianie klimatu i przystosowanie się do niej oraz zwalczanie zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody stanowią poważne wyzwania, którym można będzie stawić czoło tylko dzięki podjęciu współpracy w ramach UE i poza jej granicami. UE była dotychczas liderem na scenie międzynarodowej we wszystkich tych trzech obszarach, lecz by jej działania były lepiej ukierunkowane i skuteczniejsze, konieczne może być inne zaprojektowanie strategii politycznych i zmiana sposobu ich wdrażania.

Przy wyborze zadań kontrolnych i formułowaniu zaleceń na przyszłość kontrolerzy Trybunału będą mieli na uwadze wszystkie te kwestie.