-->

Transport i turystyka

 

Transport i mobilność są zasadniczymi elementami projektu integracji europejskiej. Unijne projekty transportowe bezpośrednio wybierane i współfinansowane przez Komisję Europejską są finansowane w ramach poddziału budżetu UE „Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”. Większość środków finansowych przeznaczanych na projekty transportowe nadal pochodzi jednak z budżetu obszaru spójności.

Kontrolerzy UE prowadzą też prace z myślą o przygotowaniu UE na najważniejsze wyzwania, które staną przed nią w przyszłości. W najbliższych latach istotny wpływ na strumienie ruchu będzie miała rewolucja cyfrowa, oddziałująca na łańcuchy logistyczne i powodująca zmiany w zachowaniu konsumentów. Aby sprostać spodziewanym przepływom ruchu, konieczne są prace w zakresie budowy, dostosowania i utrzymania infrastruktury transportowej w Europie. Prace te wymagają przeprowadzenia znacznych inwestycji publicznych w nadchodzących latach i zastosowania nowego podejścia do finansowania tych inwestycji. Jednocześnie coraz większe znaczenie będą miały rozwiązania przyjazne dla środowiska, takie jak samochody elektryczne i systemy wspólnego użytkowania pojazdów, a przed rządzącymi stanie zadanie odpowiedniego dostosowania infrastruktury i systemów transportowych.

Przy wyborze zadań kontrolnych i formułowaniu zaleceń na przyszłość kontrolerzy Trybunału będą mieli na uwadze wszystkie te kwestie.