-->

Kultura i edukacja

Inwestowanie w edukację jest szczególnie ważne dla poprawy produktywności pracy, pobudzania rozwoju zawodowego i stymulowania wzrostu gospodarczego. Z tą myślą na wsparcie działań edukacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014–2020 przeznaczono środki w wysokości niemal 34 mld euro. Edukacja jest tematem pojawiającym się w wielu sprawozdaniach Trybunału dotyczących obszaru zatrudnienia i polityki społecznej.

Kontrolerzy UE prowadzą też prace z myślą o przygotowaniu UE na najważniejsze wyzwania, które staną przed nią w przyszłości. Przewidują oni, że pod wpływem szeregu trendów edukacja w dzisiejszej postaci znacznie się zmieni. Umiejętności cyfrowe staną się jeszcze ważniejsze niż obecnie, a zatem w sektorze edukacji konieczna będzie modyfikacja programów nauczania. Przedstawiciele starszych pokoleń nie dysponują odpowiednimi umiejętnościami technicznymi, a problem ten może się jeszcze spotęgować, jeśli system edukacji nie będzie zaspokajał potrzeb zmieniającego się, nowoczesnego społeczeństwa.

Przy wyborze zadań kontrolnych i formułowaniu zaleceń na przyszłość kontrolerzy Trybunału będą mieli na uwadze wszystkie te kwestie.