-->

Sprawy podatkowe

 

Podkomisji do Spraw Podatkowych i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu przyświeca wspólny cel: dążenie do rozliczalnej pod względem finansowym i przejrzystej UE, w której zabezpieczone są interesy finansowe obywateli. Sprawiedliwe i skuteczne opodatkowanie na jednolitym rynku daje podatnikom większą pewność i sprzyja inwestycjom i konkurencyjności.

Kontrolerzy UE prowadzą prace z myślą o przygotowaniu UE na najważniejsze stojące przed nią wyzwania, w tym w obszarze opodatkowania.