-->

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Wspólna polityka rolna (WPR) jest szczególnie istotnym obszarem unijnej polityki. W 2019 r. w ramach działu „Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne” UE przekazała rolnikom wsparcie finansowe w wysokości ponad 57 mld euro. WPR należy do tradycyjnych obszarów polityki unijnej, a wśród jej celów wymienić można między innymi udzielanie wsparcia rolnikom i zwiększenie produktywności rolnictwa, zapewnianie stabilnych dostaw żywności po przystępnych cenach, ochronę rolników Unii Europejskiej oraz zachowanie obszarów wiejskich i krajobrazów w całej UE. W przypadku tak pokaźnego obszaru wydatkowania (ok. 38% rocznego budżetu UE) zarządzanie finansami odgrywa szczególnie istotną rolę. W 2019 r. kontrolerzy przeanalizowali konkretne zagadnienia dotyczące rolnictwa, takie jak stabilizacja dochodów rolników, nowe technologie obrazowania wykorzystywane na potrzeby monitorowania w sektorze rolnictwa, system kontroli produktów ekologicznych i zagrożenia chemiczne w żywności. Na okres po 2020 r. wyznaczone zostaną nowe cele wspólnej polityki rolnej. Przewiduje się także wprowadzenie pewnych zmian, między innymi nieznaczną modyfikację wsparcia dochodu oraz ambitnie zakrojone działania na rzecz środowiska i klimatu.

Kontrolerzy UE prowadzą też prace z myślą o przygotowaniu UE na najważniejsze wyzwania, które staną przed nią w przyszłości. Zgodnie z założeniami nowej wspólnej polityki rolnej kwestie zmiany klimatu, rywalizacji o zasoby i ochrony środowiska życia człowieka będą ze sobą powiązane jeszcze ściślej niż dotychczas. We wszystkich obszarach działalności gospodarczej i przemysłowej – takich jak transport, budownictwo i rolnictwo – coraz ważniejszą rolę odgrywać będą rozwiązania przyjazne dla środowiska, czego ekonomiczne skutki staną się odczuwalne na poziomie lokalnym, krajowym i w całej UE.

Przy wyborze zadań kontrolnych i formułowaniu zaleceń na przyszłość kontrolerzy Trybunału będą mieli na uwadze wszystkie te kwestie.