-->

Prawa człowieka

Wartości polegające na poszanowaniu godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności, jak również poszanowaniu praw człowieka są zapisane w traktatach UE.

Kontrolerzy UE prowadzą też prace z myślą o przygotowaniu UE na najważniejsze wyzwania, które staną przed nią w przyszłości. Geopolityczny krajobraz XXI wieku będzie zdominowany przez rywalizację między ideą autokracji a demokracji. Międzynarodowy ład oparty na zasadach jest coraz częściej kwestionowany, a Europa przyjmuje na siebie rolę obrońcy multilateralizmu i współpracy, praw człowieka, praworządności i wartości demokratycznych. Państwa autorytarne będą nadal z coraz większym zaangażowaniem dążyły do podważenia podstawowych zasad demokracji, takich jak praworządność i ochrona praw człowieka.

Przy wyborze zadań kontrolnych i formułowaniu zaleceń na przyszłość kontrolerzy Trybunału będą mieli na uwadze wszystkie te kwestie.