-->

Zatrudnienie i sprawy socjalne

 

W swoich sprawozdaniach Trybunał skoncentrował się na szeregu kwestii z zakresu tworzenia miejsc pracy oraz sprawiedliwości społecznej.

Kontrolerzy UE prowadzą też prace z myślą o przygotowaniu UE na najważniejsze wyzwania, które staną przed nią w przyszłości. Poprzednie korekty sprawiły, że unijny rynek pracy boryka się obecnie z problemami, wśród których wymienić należy długotrwałe bezrobocie i bezrobocie wśród młodzieży, zatrudnienie o niskiej jakości, w niepełnym wymiarze godzin i na czas określony, a także wpływ zmian demograficznych i migracji. Postęp technologiczny powoduje, że konieczne są nowe umiejętności, a brak umiejętności technicznych wśród pracowników staje się w Europie coraz bardziej problematyczny, zwłaszcza w pokoleniu osób w średnim wieku i starszych. Nie można przy tym zapomnieć, że w 2020 r. ponad połowę zatrudnionych stanowić będą osoby, które wychowywały się w epoce internetu i mobilności.

Przy wyborze zadań kontrolnych i formułowaniu zaleceń na przyszłość kontrolerzy Trybunału będą mieli na uwadze wszystkie te kwestie.