-->

Rozwój

Unia Europejska jest największym na świecie darczyńcą, jeżeli chodzi o środki na rzecz działań pomocowych. W swoich sprawozdaniach Trybunał przedstawił wnioski dotyczące tego, jak były one wydatkowane w poszczególnych państwach, a także przeanalizował zagadnienia przekrojowe.

Kontrolerzy UE prowadzą też prace z myślą o przygotowaniu UE na najważniejsze wyzwania, które staną przed nią w przyszłości. W dzisiejszych czasach słabnie względne znaczenie państw Zachodu, podczas gdy inne kraje, takie jak Chiny i Indie, odgrywają coraz większą rolę w polityce międzynarodowej, wpływając na światową politykę w zakresie energii, klimatu, bezpieczeństwa, handlu i rozwoju. Z kolei istotnymi czynnikami, które umożliwiłyby osłabienie ruchów migracyjnych z Afryki do Europy, są stabilność i rozwój gospodarczy. To jedna z przyczyn, dla których polityka unijna dąży do łagodzenia napięć wewnętrznych w krajach Afryki i między tymi krajami. Tymczasem roli gospodarczej tradycyjnie odgrywanej przez UE na tym obszarze geograficznym zagraża pojawienie się nowych podmiotów.

Przy wyborze zadań kontrolnych i formułowaniu zaleceń na przyszłość kontrolerzy Trybunału będą mieli na uwadze wszystkie te kwestie.