-->

Prawo

Unię ustanowiono w oparciu o zbiór wspólnych wartości i zasadę praworządności. Trybunał podziela przekonanie Parlamentu, że mechanizmy istniejące na szczeblu UE powinny gwarantować zgodność finansowania z unijnymi przepisami. Lepsze uregulowania prawne połączone z efektywnością oraz gospodarne wydatkowanie środków przy realizacji programów i strategii politycznych to dwie strony tego samego medalu.

Kontrolerzy UE prowadzą też prace z myślą o przygotowaniu UE na najważniejsze wyzwania, które staną przed nią w przyszłości. Trybunał oczekuje, że w nadchodzących latach Komisja Europejska, Parlament i Rada będą w dalszym ciągu przestrzegać zasady lepszego stanowienia prawa. Jednocześnie ze względu na nowe technologie i postęp naukowy decydenci polityczni staną przed pytaniami natury prawnej, etycznej i społecznej. Wraz z zaawansowanymi osiągnięciami na polu sztucznej inteligencji i edycji genomu wzrośnie liczba dylematów etycznych i zwiększy się ryzyko zbyt powolnego – w stosunku do potrzeb – aktualizowania ram prawnych. Zintensyfikowane wykorzystanie analityki danych będzie źródłem obciążenia tak w przypadku ram prawnych, jak i regulacyjnych.

Przy wyborze zadań kontrolnych i formułowaniu zaleceń na przyszłość kontrolerzy Trybunału będą mieli na uwadze wszystkie te kwestie.