-->

Rybołówstwo

Podstawowym celem wspólnej polityki rybołówstwa jest zapewnienie, by w perspektywie długoterminowej sektory rybołówstwa i akwakultury miały zrównoważony charakter pod względem środowiskowym, gospodarczym i społecznym.

Kontrolerzy UE prowadzą też prace z myślą o przygotowaniu UE na najważniejsze wyzwania, które staną przed nią w przyszłości. Morza i oceany to ważne zasoby naturalne, których trwałość jest z ekologicznego punktu widzenia zagrożona z powodu zanieczyszczeń, połowów o niezrównoważonym charakterze i połowów nielegalnych oraz zakłóceń w funkcjonowaniu ekosystemów spowodowanych zmianą klimatu.

Przy wyborze zadań kontrolnych i formułowaniu zaleceń na przyszłość kontrolerzy Trybunału będą mieli na uwadze wszystkie te kwestie.