-->

Informații în funcție de țară

În calitate de auditor extern independent al UE, Curtea efectuează adesea vizite în state membre ale UE și în țări terțe pentru a colecta informații și date cu privire la modul în care sunt cheltuiți banii UE. Este important de remarcat faptul că nu audităm țările respective, ci colectăm elemente de probă pentru audituri la nivelul UE.

Activitatea de audit pe care o desfășurăm în statele membre poate consta numai într-o evaluare a sistemelor și a procedurilor utilizate pentru gestionarea veniturilor și a cheltuielilor Uniunii. Un audit al procedurilor exclusiv naționale, aferente finanțărilor care provin exclusiv de la bugetul național și care nu au legătură cu gestiunea veniturilor și a cheltuielilor Uniunii, nu intră în mandatul nostru. Curtea are totuși dreptul de a efectua vizite de informare în statele membre, dar numai în măsura în care acestea sunt necesare pentru a se determina modul în care UE se achită de atribuția de gestionare a veniturilor și a cheltuielilor sale.

În statele membre, auditul se efectuează în colaborare cu instituțiile supreme de audit naționale sau, în cazul în care acestea nu dispun de competențele necesare, cu serviciile naționale competente. Curtea cooperează cu instituțiile supreme de audit din statele membre într-o atmosferă de încredere, respectându-și reciproc independența.

Faceți clic pe linkurile de mai jos pentru a căuta publicațiile Curții în funcție de țara vizitată în cursul activității de audit.