Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->
Raportul special nr. 11/2015: Sunt acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului bine gestionate de către Comisie?

Romanian icpdf.png 3 MB
20.10.2015

Uniunea Europeană (UE) negociază acorduri cu țările de coastă cu scopul de a obține drepturi de pescuit pentru navele UE și de a sprijini guvernanța și dezvoltarea durabilă a sectoarelor locale ale pescuitului. Curtea a constatat că, în general, aceste acorduri au fost bine gestionate de Comisia Europeană, dar că mai sunt necesare unele îmbunătățiri.

Cantitățile de pește negociate cu țările de coastă depășeau sistematic drepturile utilizate efectiv de flota UE, ceea ce făcea ca acordurile să fie relativ mai costisitoare pentru UE decât se preconiza. Monitorizarea informațiilor privind capturile și a procesului de acordare a licențelor nu era suficient de robustă, iar sprijinul acordat pentru dezvoltarea durabilă a sectoarelor locale ale pescuitului necesita condiții de eligibilitate mai clare și o mai bună coordonare și coerență cu alte forme de sprijin pentru dezvoltare acordat de UE.