Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special nr. 9/2016: Cheltuielile efectuate de UE, până în 2014, în țările din vecinătatea sa estică și sudică mediteraneeană, în cadrul politicii externe în materie de migrație

Romanian icpdf.png 2 MB
17.03.2016

Prezentul raport se referă la cele două instrumente de finanțare principale, Programul tematic pentru migrație și azil (PTMA) și Instrumentul european de vecinătate și parteneriat (IEVP), ale dimensiunii externe din cadrul politicii comune a UE în domeniul migrației, care are drept obiectiv să asigure o gestionare eficace a fluxurilor de migrație în parteneriat cu țările de origine și cu țările de tranzit. Raportul examinează dacă cheltuielile efectuate în cadrul ambelor instrumente au avut obiective clare și dacă au fost eficace și bine coordonate. În ansamblu, Curtea a constatat că instrumentele nu furnizau o strategie clară prin care să se identifice contribuția lor la îndeplinirea obiectivelor și, astfel, nu era clar ce anume se intenționează să se realizeze cu ajutorul lor la nivelul UE. S-a dovedit adesea a fi dificil de măsurat rezultatele obținute prin intermediul cheltuielilor UE, precum și contribuția migrației la dezvoltare. Politica se caracterizează printr-o guvernanță complexă, printr-o coordonare insuficientă și prin lipsa unei imagini de ansamblu asupra finanțării care să indice cine finanțează și ce anume se finanțează, în relația dintre Comisie și statele membre.