Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special nr. 21/2016: Meta-audit privind asistența pentru preaderare acordată de UE în vederea consolidării capacității administrative din Balcanii de Vest

Romanian icpdf.png 1 MB
13.09.2016

Politica de extindere a UE în ceea ce privește Balcanii de Vest s-a axat pe șase țări europene care au fost afectate în trecut de serioase conflicte etnice, politice și economice și care aspiră să adere la UE.

Curtea a evaluat dacă modul în care Comisia gestionează IPA în Balcanii de Vest, în domenii-cheie precum statul de drept și administrația publică, a fost eficace și dacă acest instrument a contribuit efectiv la consolidarea capacității administrative în regiune. În plus, Curtea a examinat realizările dialogului politic între UE și Balcanii de Vest în ceea ce privește consolidarea capacității administrative.