Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special nr. 29/2016: Mecanismul unic de supraveghere - un început bun, dar sunt necesare îmbunătățiri suplimentare

Romanian icpdf.png 2 MB
18.11.2016

În 2012, liderii din UE au luat decizia ca băncile din zona euro să fie puse sub supravegherea Mecanismului unic de supraveghere (MUS). În cadrul acestui mecanism, BCE urma să joace rolul central, dar numeroase funcții urmau să fie îndeplinite și de autoritățile naționale competente. Acest raport examinează modul în care BCE a creat MUS și i-a organizat activitatea, precum și dificultățile cu care se confruntă acest mecanism.

Curtea a constatat că s-a reușit crearea unei structuri de supraveghere complexe într-un timp relativ scurt, dar complexitatea noului sistem reprezintă o provocare, în special din cauza faptului că noul mecanism continuă să depindă prea mult de resursele puse la dispoziție de autoritățile naționale de supraveghere. Astfel, deși deține responsabilitatea globală, BCE nu are un control suficient asupra anumitor aspecte importante ale supravegherii bancare.

Informațiile care au fost furnizate de BCE nu au fost însă suficiente pentru a permite Curții să evalueze în integralitate dacă BCE gestionează MUS în mod eficient în ceea ce privește guvernanța, supravegherea pe baza raportărilor transmise de bănci și inspecțiile la fața locului.