Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special nr. 31/2016: Cel puțin un euro din cinci din bugetul UE ar trebui să fie cheltuit pentru acțiuni în domeniul climatic

Romanian icpdf.png 2 MB
22.11.2016

Pentru a putea face față schimbărilor climatice și a răspunde nevoilor considerabile aferente în materie de investiții, UE a convenit să consacre cel puțin 20 % din bugetul său pentru perioada 2014-2020 acțiunilor în domeniul climatic. Constatarea Curții a fost că există activități ambițioase în curs de desfășurare în acest sens și că, per ansamblu, s-au înregistrat progrese. Cu toate acestea, există un risc serios ca nivelul-țintă de 20 % să nu fie atins dacă nu se depun mai multe eforturi. Implementarea obiectivului a condus la o finanțare mai importantă și mai bine direcționată către acțiunile în domeniul climatic în cadrul Fondului european de dezvoltare regională și al Fondului de coeziune. În cadrul Fondului social european și în domeniile agriculturii, dezvoltării rurale și pescuitului, nu a avut loc însă nicio reorientare semnificativă către acțiunile în domeniul climatic.