Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special nr. 28/2016: Gestionarea amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății în UE: au fost făcuți pași importanți în acest sens, dar sunt necesare eforturi suplimentare

Romanian icpdf.png 1 MB
08.12.2016

O etapă-cheie în construirea unui cadru al UE mai solid de securitate sanitară a fost adoptarea, în 2013, a unei decizii privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate. Programele-cadru de cercetare și programele de acțiune în domeniul sănătății ale UE sprijină și ele acțiuni legate de acest cadru. În urma auditului, s-a constatat că Decizia privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate reprezintă într-adevăr un pas important în direcția abordării într-o manieră mai eficace a amenințărilor de acest gen în UE, însă un număr de deficiențe semnificative afectează punerea în aplicare a cadrului de securitate sanitară. Este necesar să se depună mai multe eforturi pentru a se soluționa aceste deficiențe astfel încât Uniunea să poată beneficia pe deplin de mecanismele instituite. Curtea formulează așadar o serie de recomandări menite în principal să accelereze și să consolideze punerea în aplicare.