Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special nr. 32/2016: Asistența acordată Ucrainei de către UE

Romanian icpdf.png 843 KB
07.12.2016

În cadrul acestui raport, Curtea a analizat dacă asistența acordată de Comisie și de SEAE (Serviciul European de Acțiune Externă) a fost eficace în a ajuta Ucraina să devină un stat bine guvernat în domeniul gestiunii finanțelor publice și al luptei împotriva corupției, precum și în sectorul gazelor naturale în perioada 2007 2015.

Per ansamblu, asistența acordată Ucrainei de către UE a fost parțial eficace în aceste trei domenii. Până în 2014, asistența din partea UE a avut un efect limitat. În pofida relansării reformelor după 2014, rezultatele obținute până în prezent rămân fragile. Raportul conține cinci recomandări pentru îmbunătățirea asistenței acordate de către UE.