Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->
Raportul special nr. 30/2016: Eficacitatea sprijinului acordat de UE în sectoare prioritare în Honduras

Romanian icpdf.png 870 KB
12.01.2017

Curtea a evaluat eficacitatea sprijinului bilateral pentru dezvoltare acordat de UE către sectoare prioritare în Honduras. Astfel, Curtea a examinat modul în care Comisia s-a achitat de sarcina de gestiune sub acest aspect, precum și măsura în care obiectivele UE legate de sprijinul pentru dezvoltare au fost atinse. Auditul a vizat perioada 2007-2015, iar sectoarele prioritare examinate au fost reducerea sărăciei, sectorul forestier și securitatea și justiția.

Curtea a concluzionat că sprijinul acordat de UE pentru dezvoltare în sectoare prioritare în Honduras în cursul perioadei auditate a fost parțial eficace. Acesta a contribuit la o serie de evoluții pozitive în sectoarele vizate, însă circumstanțele dificile din această țară și unele deficiențe în materie de gestiune i-au subminat impactul. Situația generală din Honduras rămâne îngrijorătoare. Nivelul de sărăcie a crescut, suprafața de teren forestier a scăzut și există în continuare o violență generalizată și o rată a omuciderilor foarte ridicată.