Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special nr. 21/2017: Înverzirea: o schemă de sprijin pentru venit mai complexă, însă ineficace deocamdată din punctul de vedere al impactului asupra mediului

Romanian icpdf.png 1 MB
12.12.2017

Agricultura, în special cea intensivă, exercită un impact negativ asupra mediului și asupra climei. Plata pentru înverzire – o plată directă care compensează fermierii pentru introducerea unor practici agricole benefice pentru calitatea solului, pentru sechestrarea dioxidului de carbon și pentru biodiversitate – a fost introdusă în 2015, ca modalitate de îmbunătățire a performanței în materie de mediu și climă a politicii agricole comune a UE. Curtea a constatat că este puțin probabil ca înverzirea, astfel cum este implementată în prezent, să îndeplinească acest obiectiv, în principal din cauza nivelului scăzut al cerințelor, care reflectă, în mare parte, practicile agricole obișnuite. Curtea estimează că înverzirea a produs schimbări la nivelul practicilor agricole pentru doar aproximativ 5 % din suprafața agricolă totală a UE. Curtea a formulat un număr de recomandări în vederea conceperii unor instrumente de mediu mai eficace pentru politica agricolă comună de după 2020.