Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special nr. 22/2017: Misiunile de observare a alegerilor – au fost depuse eforturi pentru urmărirea punerii în aplicare a recomandărilor, dar este necesară o mai bună monitorizare

Romanian icpdf.png 1 MB
13.12.2017

UE observă alegeri organizate în întreaga lume cu scopul de a promova democrația, drepturile omului și statul de drept. La aproximativ două luni după ziua scrutinului, misiunile de observare a alegerilor pot formula recomandări adresate țărilor-gazdă privind eventuale modalități de îmbunătățire a cadrului electoral. Curtea a evaluat sprijinul acordat pentru punerea în aplicare a unor astfel de recomandări în patru țări: Ghana, Iordania, Nigeria și Sri Lanka.

S-a constatat că Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia Europeană depuseseră eforturi rezonabile pentru a sprijini punerea în aplicare a recomandărilor, utilizând instrumentele aflate la dispoziția lor. Cu toate acestea, sunt necesare mai multe consultări la fața locului, iar misiunile de urmărire ulterioară a alegerilor ar putea fi efectuate cu o frecvență mai mare. Nu în ultimul rând, la nivel central nu există o imagine de ansamblu asupra recomandărilor și nici o evaluare sistematică a stadiului lor de punere în aplicare. Curtea formulează o serie de recomandări în vederea îmbunătățirii în continuare a acestor aspecte.