Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special nr. 23/2017: Comitetul Unic de Rezoluție: au fost angajate eforturi în vederea realizării uniunii bancare – o sarcină complexă –, dar mai este o cale lungă de parcurs în acest sens

Romanian icpdf.png 1013 KB
19.12.2017

Comitetul Unic de Rezoluție are sediul la Bruxelles și a fost înființat în 2014, ca un element al răspunsului politic la criza financiară. Misiunea sa este rezoluția acelor bănci din domeniul său de competență care sunt în curs de a intra în dificultate. În momentul de față, în domeniul de competență al comitetului intră în jur de 140 de bănci din zona euro.

În cadrul auditului, s-a evaluat calitatea normelor și a orientărilor globale ale comitetului, planificarea rezoluției pentru fiecare bancă, precum și dacă efectivul de personal al comitetului este adecvat sau nu. Curtea a identificat deficiențe în toate aceste domenii, însă trebuie subliniat că înființarea comitetului de la zero a reprezentat o provocare considerabilă și că toate deficiențele trebuie privite în acest context.

Curtea formulează o serie de recomandări cu privire la elaborarea planurilor de rezoluție și la finalizarea normelor și a orientărilor comitetului. De asemenea, Curtea recomandă comitetului să îmbunătățească nivelul de dotare cu personal și procedurile privind resursele umane.