Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special nr. 13/2018: Combaterea radicalizării care duce la terorism: Comisia a abordat nevoile statelor membre, însă există unele lacune la nivel de coordonare și de evaluare

Romanian icpdf.png 2 MB
29.05.2018

Radicalizarea este fenomenul prin care unele persoane îmbrățișează idei care ar putea să le determine să comită acte de terorism. Comisia sprijină statele membre în cadrul eforturilor acestora de combatere a radicalizării, de exemplu prin intermediul schimbului de bune practici. Pentru acordarea acestui sprijin, Comisia recurge la o gamă largă de fonduri ale UE. Curtea a examinat dacă sprijinul Comisiei a beneficiat de o gestionare adecvată din partea acesteia. Conform constatărilor sale, nevoile statelor membre au fost abordate de Comisie și aceasta a promovat cooperarea prin intermediul unor inițiative relevante, cum ar fi Rețeaua UE pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare. Existau însă unele lacune în ceea ce privește coordonarea de către Comisie la nivel global a acțiunilor vizând combaterea radicalizării, precum și în ceea ce privește cadrul acesteia de evaluare a eficacității sprijinului pe care îl furnizează. Prin urmare, Curtea formulează un număr de recomandări în vederea ameliorării coordonării realizate de Comisie, astfel încât potențialele sinergii să fie valorificate la maximum, precum și în vederea îmbunătățirii cadrului de evaluare a rezultatelor.