Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special nr. 14/2018: Centrele de excelență chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) ale UE: sunt necesare mai multe progrese

Romanian icpdf.png 5 MB
19.06.2018

Inițiativa privind centrele de excelență CBRN ale UE reprezintă schema principală de atenuare a riscurilor și amenințărilor chimice, biologice, radiologice și nucleare din afara UE. Deși aceste riscuri sunt scăzute, există indicii care arată că ele sunt în creștere și, în eventualitatea materializării lor, impactul asupra sănătății mondiale, a mediului și a economiei poate fi semnificativ. Scopul acestei inițiative este de a consolida capacitățile țărilor partenere prin proiecte în acest sens și prin intermediul unei rețele de cooperare. Curtea a examinat dacă Inițiativa privind centrele de excelență CBRN ale UE a atenuat aceste tipuri de amenințări și a concluzionat că aceasta le-a atenuat într-adevăr, dar că subzistă numeroase provocări. Curtea formulează un număr de recomandări în vederea îmbunătățirii inițiativei.