Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special nr. 24/2018: Demonstrarea la scară comercială a captării și stocării dioxidului de carbon și a producției inovatoare de energie din surse regenerabile în UE: în ultimul deceniu, progresele scontate nu au fost obținute

Romanian icpdf.png 4 MB
23.10.2018

Pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor sale pentru 2020 și a celor pe termen mai lung în materie de energie și de climă, UE a lansat, în 2009, două programe majore de finanțare vizând sprijinirea captării și stocării dioxidului de carbon și a producției inovatoare de energie din surse regenerabile: Programul energetic european pentru redresare (PEER) și programul NER 300. Deși există probabilitatea ca Uniunea să își atingă țintele stabilite pentru 2020, Curtea a constatat că niciunul dintre aceste programe nu a reușit să ducă la implementarea la nivelul UE a captării și stocării dioxidului de carbon. PEER a contribuit în mod favorabil la dezvoltarea sectorului energiei eoliene offshore, însă programul NER 300 nu a obținut progresul scontat în ceea ce privește sprijinirea demonstrării unei game mai largi de tehnologii de producție inovatoare de energie din surse regenerabile.

În prezent, UE este în curs de a pregăti lansarea Fondului pentru inovare, care va înlocui NER 300 începând cu anul 2021, precum și de a proiecta noul cadru financiar multianual (2021-2027). Pentru ca Uniunea să își poată îndeplini obiectivele pentru 2030 și pe termen mai lung în materie de energie și de climă, este necesar ca tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon să fie accelerată. În acest context, Curtea formulează în atenția Comisiei Europene un număr de recomandări menite să remedieze deficiențele identificate în cursul auditului său și să consolideze proiectarea unor programe viitoare.