Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special nr. 04/2019: Sistemul de control pentru produsele ecologice s-a îmbunătățit, dar persistă unele provocări

Romanian icpdf.png 2 MB
14.03.2019

Începând din 1991, UE dispune de un sistem de control care reglementează producția, prelucrarea, distribuția și importul de produse ecologice. Scopul acestuia este să le ofere consumatorilor încrederea că normele privind producția ecologică sunt aplicate în fiecare etapă a lanțului de aprovizionare. Sectorul producției ecologice din UE s-a dezvoltat rapid în ultimii ani. Urmărind punerea în aplicare a recomandărilor formulate în Raportul său special nr.9/2012, publicat în iunie 2012, Curtea a constatat că sistemul de control se îmbunătățise. Recomandările Curții fuseseră în general implementate, dar rămâneau unele provocări. Curtea formulează recomandări privind remedierea deficiențelor rămase, identificate în statele membre pentru produsele care provin din UE, privind îmbunătățirea supravegherii, printr-o mai bună cooperare, a produselor ecologice importate și privind efectuarea unor controale de trasabilitate mai cuprinzătoare.