Briefing paper|44cb69bf-2382-41a7-83ff-87f045c486ed;Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->
Document de analiză nr. 02/2019: Provocări pentru o politică eficace a UE în domeniul securității cibernetice (Document de informare)

Romanian icpdf.png 4 MB
19.03.2019

Obiectivul prezentului document de informare, care nu este un raport de audit, este de a oferi o imagine de ansamblu asupra cadrului complex de politică al UE în materie de securitate cibernetică și de a identifica principalele provocări pentru o punere în practică eficace a politicilor în materie. Acest document acoperă securitatea rețelelor și a informațiilor, criminalitatea informatică, apărarea cibernetică și dezinformarea. Totodată, acest document va sta la baza eventualelor activități viitoare de audit în domeniu.