Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special nr. 10/2019: Exercițiile de simulare de criză la nivelul UE pentru bănci: volumul de informații pus la dispoziție cu privire la bănci este fără precedent, dar este nevoie de o mai bună coordonare și de un accent mai puternic pe riscuri

Romanian icpdf.png 2 MB
10.07.2019

Prezentul raport evaluează punerea în aplicare a exercițiului de simulare de criză pentru bănci desfășurat la nivelul Uniunii în cadrul mandatului acordat Autorității Bancare Europene (ABE). Scenariul de criză macroeconomică presupunea înrăutățirea condițiilor economice în raport cu scenariul de bază, însă șocul a fost mai puțin sever decât se comunicase inițial.

Efectele negative ale șocului au fost concentrate mai degrabă în mai multe economii de mari dimensiuni, dintre care majoritatea s-au descurcat de fapt destul de bine în ultima recesiune, decât în țările care au fost cele mai afectate de criză. În plus, scenariul nu a testat cum ar evolua băncile în condițiile unor șocuri financiare grave, iar anumite riscuri sistemice relevante nu au fost luate în considerare în mod suficient.

Date fiind lipsa de resurse și mecanismele actuale de guvernanță, ABE nu a fost în măsură să asigure „comparabilitatea și fiabilitatea metodelor, a practicilor și a rezultatelor”, astfel cum se prevede în regulament. Aceasta a fost nevoită, în schimb, să se bazeze în principal pe autoritățile naționale de supraveghere. Ca aspect pozitiv, trebuie salutat faptul că a fost publicat un volum mare de informații.