Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special nr. 12/2019: Comerțul electronic: multe dintre provocările pe care le prezintă colectarea TVA-ului și a taxelor vamale nu au fost încă soluționate

Romanian icpdf.png 3 MB
16.07.2019

UE încurajează comerțul electronic cu scopul de a se asigura că operatorii comerciali și consumatorii pot cumpăra și vinde la nivel internațional pe internet la fel ca pe piețele lor locale. Responsabilitatea pentru colectarea TVA-ului și a taxelor vamale datorate în legătură cu tranzacțiile transfrontaliere din cadrul comerțului electronic revine statelor membre. Curtea a desfășurat acest audit deoarece orice deficit care apare în legătură cu colectarea TVA-ului și a taxelor vamale afectează bugetele statelor membre și bugetul UE, iar statele membre trebuie să compenseze acest deficit proporțional cu venitul lor național brut (VNB). Auditorii Curții au examinat dacă, în ceea ce privește comerțul electronic, Comisia Europeană a instituit un cadru de reglementare și de control adecvat pentru colectarea TVA-ului și a taxelor vamale, precum și dacă măsurile de control luate de statele membre asigură colectarea integrală a acestor taxe în legătură cu comerțul electronic. Curtea a constatat că, în pofida unor evoluții pozitive recente, UE nu tratează în mod adecvat aceste probleme, dar a remediat unele dintre deficiențele identificate prin intermediul „pachetului de măsuri privind comerțul electronic”.

Curtea formulează o serie de recomandări cu privire la modul în care Comisia Europeană și statele membre ar trebui să răspundă mai bine provocărilor identificate și să instituie un cadru de reglementare și de control adecvat.