Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special nr. 13/2019: Cadrele etice ale instituțiilor UE auditate: mai este loc de îmbunătățiri

Romanian icpdf.png 2 MB
19.07.2019

În prezentul raport special, Curtea a evaluat în ce măsură cadrele etice ale Parlamentului European, Consiliului Uniunii Europene, Consiliului European și Comisiei Europene au fost instituite în mod adecvat. Curtea a examinat situația la toate nivelurile de personal și la nivelul membrilor și a analizat gradul de conștientizare a cadrului etic de către personalul instituțiilor prin intermediul unui sondaj. Punerea în aplicare a cadrelor etice în instituțiile auditate nu a făcut parte din audit.

Curtea a concluzionat că, într-o mare măsură, instituțiile auditate au instituit cadre etice adecvate, dar că există loc de îmbunătățiri. Curtea a constatat că nu există un cadru etic comun al UE care să reglementeze activitatea reprezentanților statelor membre în cadrul Consiliului.

De asemenea, auditul Curții a identificat unele deficiențe ale cadrelor etice și unele domenii ale acestora care ar putea fi armonizate, dar și exemple de bune practici. Instituțiile auditate ar trebui să își amelioreze cadrele etice, să lucreze împreună pentru a armoniza bunele practici în materie de etică și să depună eforturi suplimentare pentru a le partaja; de asemenea, ele ar trebui să îmbunătățească gradul de conștientizare și percepția personalului cu privire la cadrul etic și la cultura etică.