Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special nr. 17/2019: Instrumentele de intervenție ale UE privind capitalul de risc gestionate la nivel central ar trebui să fie mai bine direcționate

Romanian icpdf.png 2 MB
24.10.2019

UE oferă finanțare unor fonduri cu capital de risc în principal pentru investiții în întreprinderi nou înființate (startupuri) și în întreprinderi inovatoare emergente. Acest audit a evaluat șase instrumente de intervenție gestionate la nivel central care au fost puse în aplicare începând din 1998. Fondul European de Investiții (FEI) gestionează aceste instrumente de intervenție în numele Comisiei. Curtea a constatat că Comisia și-a sporit sprijinul financiar de-a lungul anilor, fără a evalua pe deplin nevoile pieței sau capacitatea de absorbție a acesteia. Strategia sa privind investițiile nu a fost cuprinzătoare, iar piețele de capital de risc mai puțin dezvoltate au beneficiat de acest sprijin doar într-o mică măsură. Procedurile FEI trebuie să fie de asemenea simplificate și îmbunătățite.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.