Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special nr. 24/2019: Azilul, transferul și returnarea migranților: este momentul să se accelereze măsurile de reducere a disparităților dintre obiective și rezultate

Romanian icpdf.png 5 MB
13.11.2019

În cadrul acestui audit, Curtea a evaluat dacă acțiunea de sprijin pentru Grecia și Italia finanțată de UE și-a atins obiectivele și dacă procedurile de azil și cele de returnare erau eficace și rapide. De asemenea, s-a evaluat dacă mecanismele temporare de transfer de urgență își îndepliniseră țintele și obiectivul. Concluzia Curții a fost că există disparități între obiectivele sprijinului UE și rezultatele obținute. Mecanismele de transfer de urgență nu și-au atins țintele. Deși capacitatea autorităților elene și italiene a crescut, punerea în aplicare a procedurilor de azil continuă să fie afectată de timpi lungi de procesare și de blocaje. Ca și pentru restul UE, numărul returnărilor din Grecia și din Italia este scăzut din motivele identificate în prezentul raport.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.