Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special nr. 22/2019: Cerințele UE aplicabile cadrelor bugetare naționale trebuie consolidate în continuare, iar punerea lor în aplicare trebuie să fie mai bine monitorizată

Romanian icpdf.png 2 MB
04.12.2019

Prezentul raport evaluează dacă măsurile post-criză luate de către Comisie în vederea consolidării cadrelor bugetare ale statelor membre ale UE au obținut rezultatele scontate. Acțiunea legislativă a UE a oferit un impuls în acest sens, însă mai este loc de îmbunătățiri în ceea ce privește cadrul juridic și, până în prezent, Comisia nu dispune decât de o asigurare limitată că statele membre aplică în mod corect cerințele UE. În plus, există riscul unor divergențe între evaluarea Comisiei și cea efectuată de instituțiile fiscal-bugetare independente cu privire la conformitatea planurilor bugetare naționale anuale și pe termen mediu cu regulile fiscale ale UE, ceea ce poate duce la reducerea eficacității cadrului fiscal-bugetar al UE. În fine, eficacitatea Consiliului bugetar european este limitată de actuala sa structură instituțională și de faptul că Comisia are posibilitatea de a ignora avizele consiliului, fără a fi obligată să furnizeze o explicație corespunzătoare.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.