Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special nr. 23/2019: Stabilizarea veniturilor pentru fermieri: un set cuprinzător de instrumente, dar este necesar să se abordeze problema gradului redus de adoptare a acestora, precum și chestiunea supracompensării

Romanian icpdf.png 3 MB
05.12.2019

Sectorul agricol prezintă un risc inerent și, prin urmare, fermierii trebuie să găsească strategii pentru a face față pierderilor în urma fenomenelor climatice sau a bolilor animalelor și ale plantelor, precum și pentru a face față volatilității prețurilor. Politica agricolă comună (PAC) oferă instrumente de sprijinire a gestionării riscurilor de către fermieri și de răspuns la situații de criză. Propunerile recente de reformă a PAC urmăresc să sporească accentul pus pe gestionarea riscurilor. Curtea a constatat că PAC oferă o gamă largă de instrumente preventive menite să sporească reziliența fermierilor, dar că impactul acestor instrumente asupra comportamentului fermierilor este limitat. Nivelul de utilizare a sprijinului oferit de UE pentru asigurări rămâne scăzut, doar o mică parte din fermieri beneficiind de acest sprijin. Nu s-a apelat la niciun criteriu specific pentru a se analiza oportunitatea utilizării măsurilor excepționale în urma interdicției impuse de Rusia. Curtea a constatat, de asemenea, că sprijinul din partea UE pentru retragerea produselor în vederea distribuirii gratuite a fost costisitor, conducând la unele cazuri de supracompensare. Curtea formulează o serie de recomandări în atenția Comisiei, care vizează să încurajeze fermierii să se pregătească mai bine în eventualitatea unor situații de criză, să îmbunătățească concepția și monitorizarea sprijinului pus la dispoziție pentru asigurări, să clarifice criteriile pentru declanșarea și încheierea măsurilor excepționale și să ajusteze compensația pentru operațiunile de retragere.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.