Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->
Raport cu privire la orice datorie contingentă rezultată, pentru exercițiul financiar 2018, ca urmare a îndeplinirii de către Comitetul Unic de Rezoluție, de către Consiliu sau de către Comisie a sarcinilor care le revin în temeiul regulamentului

Romanian icpdf.png 1 MB
27.11.2019

Mecanismul unic de rezoluție este sistemul UE pentru gestionarea rezoluției băncilor în curs de a intra în dificultate din zona euro, principalul actor în acest proces fiind Comitetul Unic de Rezoluție (SRB). Alți actori esențiali sunt Comisia și Consiliul. SRB supraveghează Fondul unic de rezoluție (FUR), care poate fi utilizat în rezoluțiile bancare. Curtea de Conturi Europeană are obligația de a raporta anual cu privire la datoriile contingente care pot apărea în acest context.

Până în prezent, FUR nu a fost utilizat, dar există un număr mare de acțiuni în justiție deschise în legătură cu o primă rezoluție și cu alte decizii sau în legătură cu contribuțiile ex ante la FUR. Pentru exercițiul financiar 2018, SRB a raportat datorii contingente legate de acțiuni în justiție vizând contribuțiile ex ante, dar nu a semnalat nicio datorie contingentă aferentă unei decizii de rezoluție. Curtea nu a identificat elemente de probă care să contrazică evaluarea realizată de SRB, dar formulează două recomandări privind raportarea de către SRB a datoriilor contingente.