Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special nr. 25/2019: Calitatea datelor privind sprijinul bugetar: deficiențe la nivelul unor indicatori și în ceea ce privește verificarea plății tranșelor variabile

Romanian icpdf.png 2 MB
12.12.2019

Sprijinul bugetar este o formă de ajutor din partea UE, care implică transferul unor sume de bani către trezoreria națională a unei țări partenere, cu condiția ca țara respectivă să fi respectat condițiile care fuseseră convenite pentru debursarea ajutorului. Plățile de sprijin bugetar sunt efectuate fie sub formă de tranșe cu o valoare variabilă, fie sub formă de tranșe cu o valoare fixă. Plata sumelor din cadrul tranșelor variabile depinde de performanța obținută de țările partenere, care se măsoară cu ajutorul unor indicatori de performanță predefiniți. Curtea a examinat dacă datele referitoare la performanță care au fost utilizate de Comisie pentru debursarea tranșelor variabile de sprijin bugetar erau fiabile și relevante. Curtea concluzionează că o treime din indicatorii de performanță examinați prezentau deficiențe în ceea ce privește modul în care fuseseră concepuți și că această situație a dus la interpretări diferite ale gradului în care valorile-țintă erau considerate ca fiind atinse. Mai mult, evaluarea realizată de Comisie pentru a stabili dacă indicatorii corespunzători tranșelor variabile fuseseră atinși nu era întotdeauna fiabilă. Curtea formulează o serie de recomandări vizând îmbunătățirea modului în care indicatorii de performanță sunt formulați, intensificarea utilizării indicatorilor de rezultat și îmbunătățirea verificării datelor referitoare la performanță care sunt utilizate pentru debursarea tranșelor variabile.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.