Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special nr. 09/2019: Sprijinul acordat de UE Marocului: rezultate limitate până în prezent

Romanian icpdf.png 2 MB
11.12.2019

Prezentul audit a evaluat eficacitatea sprijinului bugetar acordat de UE Marocului între 2014 și 2018. Auditul a vizat sprijinul bugetar acordat în sectoarele sănătății, protecției sociale, justiției și dezvoltării sectorului privat, analizând gestionarea asigurată de Comisie și evaluând realizarea obiectivelor. Comisia a considerat că alegerea sprijinului bugetar ca mecanism de furnizare a ajutorului era judicioasă. Or, Curtea a concluzionat că valoarea adăugată a acestuia și capacitatea sa de a sprijini reformele au fost limitate din cauza direcționării suboptime, a punerii în aplicare deficitare și a monitorizării insuficiente. Principalele deficiențe erau legate de definirea indicatorilor și de evaluarea rezultatelor. Prin urmare, Curtea a formulat recomandări privind concentrarea sprijinului pe mai puține sectoare, îmbunătățirea elaborării indicatorilor, întărirea procedurilor de control pentru plăți și consolidarea dialogului în materie de politici.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.