Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 02/2020: Instrumentul pentru IMM-uri în acțiune: un program eficace și inovator, dar care se confruntă cu unele provocări

Romanian icpdf.png 2 MB
22.01.2020

Cu un buget de 3 miliarde de euro la dispoziție pentru perioada 2014-2020, Instrumentul pentru IMM-uri al UE urmărește să sprijine activitățile de inovare desfășurate de IMM-uri și de întreprinderile nou-înființate prin acoperirea deficitului de finanțare și prin accelerarea comercializării rezultatelor cercetării.

Curtea a evaluat dacă Instrumentul pentru IMM-uri produce beneficiile preconizate. Ea a concluzionat că, în ansamblu, instrumentul oferă o asistență eficace IMM-urilor pentru dezvoltarea proiectelor lor de inovare și că „marca UE” pe care o conferă ajută întreprinderile să atragă investiții suplimentare. Comisia gestionează într-un mod competent instrumentul. Curtea recomandă totuși să se aducă îmbunătățiri în ceea ce privește direcționarea sprijinului către beneficiarii potriviți, acoperirea geografică și selecția proiectelor. De asemenea, se pot face mai multe a se atrage fonduri suplimentare care ar ajuta la introducerea pe piață a proiectelor de inovare.

Dat fiind că Instrumentul pentru IMM-uri a fost regândit pentru perioada 2021-2027 ca o componentă a Consiliului european pentru inovare, Curtea formulează recomandări în special în ceea ce privește păstrarea anumitor aspecte ale concepției sale, îmbunătățirea selecției proiectelor, consolidarea serviciilor de accelerare a dezvoltării întreprinderii și crearea de sinergii cu alte instrumente financiare.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.