Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 04/2020: Utilizarea noilor tehnologii de imagistică pentru monitorizarea politicii agricole comune: progresele sunt constante per ansamblu, dar mai lente în cazul monitorizării climei și a mediului

Romanian icpdf.png 7 MB
28.01.2020

Noile tehnologii de imagistică, cum ar fi sateliții Sentinel ai UE din cadrul programului Copernicus, pot prefigura o evoluție radicală în monitorizarea politicii agricole comune, aducând în același timp beneficii pentru fermieri și pentru mediu. Curtea a constatat că utilizarea noilor tehnologii de către agențiile de plăți din statele membre a fost încurajată de către Comisie, în special în vederea monitorizării ajutoarelor pe suprafață care se acordă sub formă de plăți directe. În 2019, 15 agenții de plăți din cinci state membre au utilizat date colectate de sateliții Sentinel pentru a verifica cererile de ajutor. Există însă o serie de obstacole care împiedică în prezent agențiile de plăți să utilizeze noile tehnologii pe o scară mai largă. Curtea recomandă Comisiei să atenueze aceste obstacole și să valorifice mai bine noile tehnologii pentru monitorizarea cerințelor în materie de mediu și climă.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.