Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special: 05/2020: Utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor: progrese limitate în măsurarea și în reducerea riscurilor

Romanian icpdf.png 2 MB
05.02.2020

Produsele de protecție a plantelor sunt pesticide utilizate pentru a proteja culturile agricole. Cadrul UE urmărește să asigure o utilizare durabilă a produselor de protecție a plantelor, prin reducerea riscurilor și a efectelor asupra sănătății umane și a mediului și prin promovarea gestionării integrate a dăunătorilor. Curtea a constatat că statele membre și Comisia au luat măsuri pentru a promova utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor, dar în ceea ce privește măsurarea și reducerea riscurilor asociate nu s-au înregistrat decât progrese limitate. Aplicarea gestionării integrate a dăunătorilor este obligatorie pentru fermieri, dar nu constituie o condiție pentru primirea plăților în cadrul politicii agricole comune, iar asigurarea respectării obligațiilor în materie este deficitară. Statisticile disponibile la nivelul UE și noii indicatori de risc nu arată în ce măsură a reușit politica să asigure o utilizare durabilă a produselor de protecție a plantelor. Curtea formulat o serie de recomandări legate de verificarea gestionării integrate a dăunătorilor la nivelul exploatațiilor, de ameliorarea statisticilor privind produsele de protecție a plantelor și de definirea unor indicatori de risc mai buni.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.