Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 07/2020: Punerea în aplicare a politicii de coeziune: costuri relativ scăzute, dar informații insuficiente pentru evaluarea economiilor aduse de simplificare

Romanian icpdf.png 2 MB
16.04.2020

Implementarea fondurilor din cadrul politicii de coeziune prin intermediul programelor operaționale implică desfășurarea unui număr de activități, care generează costuri pentru Comisie, pentru statele membre și pentru beneficiari.

Curtea a examinat dacă costurile pe care le implică pentru Comisie și pentru statele membre implementarea fondurilor din cadrul politicii de coeziune sunt comparabile cu costurile altor programe similare și se bazează pe informații complete, consecvente și coerente, precum și dacă aceste informații privind costurile permit analiza și luarea de decizii cu privire la legislație, de exemplu în sensul simplificării normelor.

Conform concluziilor Curții, costul global al implementării fondurilor din cadrul politicii de coeziune prezentat de Comisie este scăzut în comparație cu alte fonduri ale UE și cu programe finanțate la nivel internațional. Curtea a concluzionat însă că datele subiacente colectate de Comisie cu privire la costuri nu erau complete și nu erau suficient de consecvente și de coerente pentru a permite utilizarea acestor date, de exemplu, cu scopul de a evalua impactul simplificării normelor UE asupra modului de implementare a fondurilor din cadrul politicii de coeziune.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.