Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 12/2020: Platforma europeană de consiliere în materie de investiții: lansată cu scopul de a stimula investițiile în UE, impactul platformei rămâne limitat

Romanian icpdf.png 2 MB
12.05.2020

Platforma europeană de consiliere în materie de investiții a fost constituită în 2015, alături de Fondul european pentru investiții strategice, ca parte a Planului de investiții pentru Europa conceput cu scopul de a stimula investițiile. Platforma sprijină investițiile prin furnizarea, pentru promotorii de proiecte, de servicii de consiliere suplimentare față de cele deja disponibile în cadrul altor programe ale UE. Ea funcționează ca un parteneriat între Comisie și Banca Europeană de Investiții. Bugetul UE acoperă 75 % din bugetul anual al platformei, până la suma de 110 milioane de euro, în perioada 2015-2020. Prezentul raport prezintă constatările Curții cu privire la activitățile platformei din perioada cuprinsă între lansarea acesteia și decembrie 2018. Curtea concluzionează că, până la sfârșitul anului 2018, platforma nu se dovedise încă a fi un instrument eficace pentru stimularea investițiilor. Curtea formulează recomandări pentru îmbunătățirea performanței platformei și pentru încorporarea lecțiilor învățate din aceasta în noua Platformă de consiliere InvestEU, propusă în cadrul programului InvestEU pentru perioada 2021-2027.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.