Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 13/2020: Biodiversitatea pe terenurile agricole: contribuția PAC nu a stopat declinul

Romanian icpdf.png 9 MB
05.06.2020

În Europa, numărul și varietatea speciilor de animale de pe terenurile agricole – „biodiversitatea pe terenurile agricole” – se află într-un declin pronunțat. Totuși, UE s-a angajat să stopeze declinul biodiversității până în 2020. În acest scop, Comisia a planificat alocarea a 66 de miliarde euro din politica agricolă comună în perioada 2014-2020.

Curtea a evaluat dacă politica agricolă a UE a contribuit la menținerea și sporirea biodiversității pe terenurile agricole. S-a constatat că formularea obiectivelor privind agricultura din cadrul strategiei UE în domeniul biodiversității face ca măsurarea progreselor să fie dificilă; modul în care Comisia urmărește cheltuielile legate de biodiversitate în bugetul UE nu este fiabil; impactul plăților directe din cadrul PAC este limitat sau necunoscut; Comisia și statele membre au favorizat măsuri de dezvoltare rurală cu un impact mai redus.

Curtea recomandă Comisiei să îmbunătățească concepția viitoarei sale strategii în materie de biodiversitate, să sporească contribuția adusă la biodiversitate prin plăți directe și prin acțiuni de dezvoltare rurală, să urmărească cu mai multă acuratețe cheltuielile legate de biodiversitate și să dezvolte indicatori fiabili care să permită monitorizarea progreselor în materie de biodiversitate pe terenurile agricole.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.