Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->
Rapoartele anuale privind exercițiul financiar 2019

Romanian icpdf.png 10 MB
10.11.2020

Curtea auditează în fiecare an veniturile și cheltuielile aferente bugetului UE și exprimă o opinie cu privire la fiabilitatea conturilor anuale și la conformitatea operațiunilor de venituri și de cheltuieli cu normele și reglementările aplicabile.

În 2019, cheltuielile UE au totalizat 159,1 miliarde de euro. Această sumă reprezintă 1 % din venitul național brut din UE și aproximativ 2 % din totalul cheltuielilor publice ale statelor membre ale UE. Bugetul UE este convenit anual – în contextul cadrelor financiare pe șapte ani – de către Parlamentul European și de către Consiliu. 2019 este penultimul an din actualul cadru bugetar pe șapte ani.

Răspunderea pentru asigurarea execuției corespunzătoare a bugetului revine în primul rând Comisiei Europene, împreună cu celelalte instituții și organe ale UE. Însă pentru aproximativ două treimi din cheltuieli – în principal în domeniul resurselor naturale și al coeziunii – această răspundere este partajată cu statele membre.

Auditorii Curții efectuează teste pe eșantioane de operațiuni, cu scopul de a obține estimări calculate statistic cu privire la măsura în care veniturile și diferitele domenii de cheltuieli sunt afectate de eroare (așa-numita „rată de eroare”).