Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->
Raportul Curții de Conturi Europene privind performanța bugetului UE – situația la sfârșitul anului 2019

Romanian icpdf.png 34 MB
13.11.2020

Curtea de Conturi Europeană a examinat rezultatele obținute de programele de cheltuieli ale UE finanțate de la bugetul Uniunii, pe baza informațiilor referitoare la performanță provenite de la Comisie și din alte surse, inclusiv pe baza propriilor activități recente de audit și de analiză. De asemenea, Curtea a evaluat modul în care Comisia a elaborat Raportul anual pentru 2019 privind gestionarea și performanța bugetului UE și fișele de program pentru proiectul de buget al UE pe 2021, vizând să analizeze dacă aceste rapoarte oferă o imagine de ansamblu clară, cuprinzătoare și echilibrată a performanței bugetului UE.