Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->
Raportul anual privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2019

Romanian icpdf.png 4 MB
22.10.2020

În fiecare an, Curtea de Conturi Europeană examinează conturile tuturor agențiilor instituite de UE, precum și veniturile încasate și plățile efectuate de acestea. Acest document sintetizează rezultatele auditului efectuat de Curte cu privire la exercițiul financiar 2019 pentru 41 de agenții și alte organisme ale UE.

Pentru a ajunge direct la declarația de asigurare individuală (opinia de audit) cu privire la o anumită agenție a UE, faceți clic pe denumirea acesteia de pe harta de mai jos.

În 2019, Curtea a efectuat și prima evaluare globală a condițiilor create de UE pentru a se asigura că agențiile pun în aplicare în mod eficace politicile Uniunii, în beneficiul tuturor cetățenilor: raportul de audit al performanței poate fi consultat accesând acest link.

 

Linkuri către rapoartele anuale individuale privind conturile agențiilor​​​​


Linkuri către rapoartele anuale individuale privind conturile agențiilor