Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 15/2020: Protejarea polenizatorilor sălbatici în UE – inițiativele Comisiei nu au dat roade

Romanian icpdf.png 4 MB
09.07.2020

În ultimele decenii, polenizatorii sălbatici au cunoscut un declin în UE ca abundență și ca diversitate. În 2018, Comisia a făcut un pas înainte în direcția coordonării abordării sale privind stoparea declinului polenizatorilor sălbatici prin lansarea Inițiativei privind polenizatorii. Potrivit constatărilor Curții, această inițiativă a avut un efect neglijabil asupra stopării declinului și era necesar să fie mai bine gestionată pentru a-și atinge obiectivele. În plus, politica în materie de biodiversitate, politica agricolă și legislația privind pesticidele nu ofereau măsuri adecvate pentru protejarea polenizatorilor sălbatici. Curtea formulează o serie de recomandări vizând să amelioreze protecția acestor polenizatori în politicile și în legislația UE existente.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.