Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 14/2020: Ajutorul pentru dezvoltare acordat de UE Kenyei

Romanian icpdf.png 2 MB
08.09.2020

În cadrul acestui audit, Curtea a analizat utilizarea ajutorului pentru dezvoltare acordat Kenyei prin intermediul fondurilor europene de dezvoltare (FED), sursa principală de finanțare din partea UE pentru această țară. Kenya a primit 435 de milioane de euro de la FED pentru perioada 2014 2020. Curtea a examinat procesul de alocare a ajutorului din partea FED și a constatat că acesta nu permitea condiționarea ajutorului de performanța, de guvernanța și de angajamentul pentru reforme structurale ale țărilor. Ea a constatat că ajutorul era dispersat între numeroase domenii, precum și că nu fuseseră furnizate explicații de către Comisie privind modul în care și motivele pentru care sectoarele sprijinite ar putea ajuta cel mai mult Kenya să reducă sărăcia. Deși proiectele auditate au dus, în general, la realizările și efectele preconizate, impactul lor asupra dezvoltării globale a țării nu a fost încă demonstrat. Pe baza activităților de audit pe care le-a desfășurat cu privire la Kenya, Curtea recomandă să se reanalizeze abordarea pentru alocarea ajutorului către țările ACP. De asemenea, Curtea recomandă să se dea prioritate anumitor sectoare din Kenya, acordându-se totodată o atenție deosebită direcționării ajutorului astfel încât să se obțină rezultate.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.