Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 18/2020: Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii: alocarea cu titlu gratuit a certificatelor ar fi trebuit să fie mai bine direcționată

Romanian icpdf.png 3 MB
15.09.2020

​Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră este una dintre principalele provocări din ziua de astăzi. În cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii, întreprinderile trebuie să obțină certificate de emisii care să le acopere emisiile de dioxid de carbon. Alocările cu titlu gratuit reprezintă o metodă tranzitorie de alocare a certificatelor, spre deosebire de metoda implicită (scoatere la licitație). Cu toate acestea, atât în faza 3, cât și în faza 4 a EU ETS, certificatele alocate cu titlu gratuit continuă să reprezinte peste 40 % din numărul total de certificate disponibile. Curtea a constatat o direcționare limitată a alocărilor cu titlu gratuit. Ea adresează Comisiei o serie de recomandări care vizează o mai bună direcționare, precum și găsirea unor soluții mai bune la problemele tehnice în contextul revizuirii metodologiei de alocare cu titlu gratuit a certificatelor. 

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.